Sug’urta agentlarining rasmiy veb-sayti

Qonunchilik

Sug'urta bo'yicha, O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar 

 

Kodeks

O'zR Fuqarolik kodeksi (52 bob "Sug'urta") ( .pdf, 206 Kb)

 

O'zbekiston Respublikasi qonunlari

"Sug‘urta faoliyati haqida"gi O‘zR Qonuni, 05.04.2002 y. (o‘zgartishlari bilan)( .doc, 200 KB )

"Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida»gi O‘zR Qonuni, O‘RQ-155, 21.04.2008y. (o‘zgartishlari bilan)( .pdf, 327 Kb)

"Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida»gi O‘zR Qonuni, O‘RQ-210, 16.04.2009y.( .pdf, 246 Kb)

”Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish to’g’risida”gi O’zR Qonuni № 386, 26.05.2015y.( .doc, 69 Kb)

  
    

Qarorlar

"Xavfli ishlab chiqarish ob'ektlarining sanoat xavfsizligi to'g'risida" O'zbekiston respublikasi Qonunini amalga oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi O'zR VM ning 10.12.2008, №-271 qarori

"Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi" O'zR Qonunini amalga oshirish uchun chora-tadbirlar to'g'risida" O'zR VMning 24.06.2017 G. dan №-141 sonli qarori

"Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi" O'zR Qonunini amalga oshirish uchun chora-tadbirlar to'g'risida" O'zR VMning qarori  24.06.2009 dagi 177-sonli. 

"Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi" O'zR Qonunini amalga oshirish uchun chora-tadbirlar to'g'risida O'zR VMning 15.09.2015 dagi 266-sonli qarori

"Sug'urta agentlari to'g'risida" 28.01.2003 dagi 19-sonli nizomт